Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Laila Pudule

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Laila Pudule

PIEREDZE

Laila ir zvērināta advokāta palīgs un sniedz atbalstu FORT komandai korporatīvo tiesību, nekustamo īpašumu un citās prakses jomās.

Artūrs Caics

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Artūrs Caics

PIEREDZE

Artūrs pievienojās FORT neilgi pēc tā dibināšanas. Jau no darba uzsākšanas brīža Artūrs sniedza atbalstu FORT enerģijas un vides tiesību prakses grupai dažādu klientu lietu risināšanā. Līdztekus enerģijas un vides tiesībām Artūrs specializējas arī vairākās citās jomās, tai skaitā strīdu risināšanas jomā.

Artūrs ir veiksmīgi pabeidzis studijas doktorantūrā un ieguvis augstāko grādu tiesību zinātnē, t.i., Dr. iur. (Doctor juris). Zinātniskās darbības ietvaros Artūrs pievērš uzmanību galvenokārt konstitucionālo tiesību jautājumiem. Artūrs ir līdzautors Latvijas Republikas Satversmes komentāriem. Artūrs arī piesaistītā eksperta statusā piedalījies Saeimas izveidotās darba grupas sēdēs, kurās risināts jautājums par Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu un ievēlēšanas kārtības grozīšanu. Arī strādājot advokātu birojā FORT, Artūrs risina dažādus konstitucionālo tiesību jautājumus un sniedz atbalstu Satversmes tiesā izskatāmajās lietās.

Artūrs ir Latvijas Psihologu arodbiedrības un Baltijas Psihologu asociācijas padomnieks juridiskajos jautājumos, un padomnieka statusā ir piedalījies psihologu profesionālās darbības tiesiskā regulējuma izstrādē. Artūrs ir arī recenzējis Psihologu likuma komentārus.

 

Laura Ērkšķe

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Laura Ērkšķe

PIEREDZE

Laurai ir guvusi daudzpusīgu pieredzi banku darbību jomā, sākot kā jurists korporatīvās kreditēšanas jomā AS DnB NORD Bankā (tagadējā Luminor), turpinot kā Juridiskā un atbilstības departamenta vadītāja Danske Bank A/S filiāle Latvijā, bet pirms pievienošanās FORT komandai vairākus gadus vadot dažādas juridiskās nodaļas toreiz otrajā lielākajā bankā Latvijā – ABLV Bank, AS.  Kopumā gandrīz trīspadsmit gadus strādājot banku nozarē Laura ieguvusi teicamu pieredzi dažāda veida un sarežģītības pakāpes finansēšanas darījumos, kas saistīti ar patērētāju kreditēšanu, nekustamā īpašuma attīstības projektiem, starptautiskās tirdzniecības finansēšanu un kuģu iegādi, kā arī virknē citu darījumu. Papildu zināšanas gūtas trasta darījumos, obligāciju emisijas organizēšanas jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar banku uzraudzības aspektiem. Laurai ir arī pieredze jautājumos, kas saistīti ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kā arī jautājumos, kas saistīti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK).

Edgars Turlajs

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Edgars Turlajs

PIEREDZE

Savu pieredzi jurisprudencē Edgars ir uzkrājis paralēli studijām strādājot advokātu birojā Krodere & Judinska. Galvenais Edgara uzdevums ir atbalsta sniegšana advokātiem, kas ļāvis viņam gūt praktisko pieredzi dažādās tiesību nozarēs, tai skaitā komerctiesībās, intelektuālā īpašuma tiesības, uzņēmumu un nekustamo īpašumu iegādē un pārdošanā.

Bez minētā, Edgars ir piedalījies atzinumu sagatavošanā par dažādu tiesību nozaru regulējumu Latvijā un ārzemēs, sniedzot gan vērtējumu par plānotājiem grozījumiem normatīvajos aktos, gan piedāvājot nepieciešamos grozījumus tajos.

Lai gan šobrīd Edgars galvenokārt palīdz jautājumos, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu, uzturēšanās atļauju saņemšanu un komerctiesībām, viņš ir piedalījies arī konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošanā saistībā ar tā sauktajām „trokšņu lietām”.

Ieva Balcere

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ieva Balcere

PIEREDZE

Ieva ir FORT vecākā juriste un vadošā speciāliste noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī sankciju riska pārvaldības jomā.

FORT ikdienā konsultē dažādus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektus (t.sk. finanšu iestādes) jautājumos, kas saistīti ar minēto likuma prasību izpildi (t.sk. nepieciešamo procedūru un politiku izstrādē un komunikācijā ar likuma prasību izpildi uzraugošajām iestādēm). Ievai vienmēr izdodas atrast klienta darbībai piemītošajam riska līmenim un resursiem atbilstošu risinājumu, lai nodrošinātu likuma prasību izpildi.

Tāpat Ievai ir liela pieredze korporatīvajās tiesībās, uzņēmumu apvienošanā (t.sk. pārrobežu) un iegādē, intelektuālā īpašuma tiesībās un ar nekustamo īpašumu saistītos darījumos. Ievas pieredze ietver gan sarežģītu darījumu plānošanu, gan darījuma īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

Vita Rancāne

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Vita Rancāne

PIEREDZE

Juridiskajā jomā Vita praktizē kopš 2004. gada. Pirms pievienošanās FORT komandai Vita ir uzkrājusi pieredzi darbā Baltijā lielākajā problemātisko aktīvu pārvaldītājā AS Reverta un zvērināta notāra birojā. Vita galvenokārt specializējas nekustamo īpašumu lietās.

Nikola Katrīna Megne

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Nikola Katrīna Megne

PIEREDZE

Nikola kā juriste sniedz atbalstu plaša spektra jautājumu lokā, kas attiecas gan uz regulēto, gan neregulēto tirgu. Tāpat Nikola palīdz dažādos izpētes un sagatavošanas uzdevumos, pētot normatīvo regulējumu, tiesu praksi un doktrīnu, specializējoties personu datu aizsardzības jautājumos.
Nikola ir ieguvusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, un FORT komandas ietvaros sniedz atbalstu personas datu aizsardzības jautājumos

Ilze Siliņa

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Ilze Siliņa

Tatjana Vavilova

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Tatjana Vavilova

Laura Lipska

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Laura Lipska