Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Māris Liguts

On 09, May 2023 | No Comments | In | By Fort Riga

Māris Liguts

PIEREDZE

Māris Liguts ir zvērināts advokāts ar 21 gada pieredzi juridisko pakalpojumu sniegšanā, kuru viņš ir uzkrājis, praktizējot Latvijas vadošajos advokātu birojos un būdams bankas valdes loceklis Latvijā, kā arī būdams lielas Skandināvijas bankas filiāles Latvijā Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājs. Māris ir sertificēts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (CAMS).

Mārim ir plaša pieredze un zināšanas banku un finanšu tiesībās, projektu finansēšanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju izpildes jomā, uzņēmējdarbības tiesībās, uzņēmumu apvienošanā un iegādē un tiesvedībā (t.sk. starptautiskajā šķīrējtiesas procesā).

Māris regulāri palīdz vietējām un starptautiskajām finanšu iestādēm un klientiem – juridiskām personām – banku un finanšu jautājumos un dažāda veida finansējuma darījumos, ieskaitot projektu finansēšanu, sindicētos aizdevumus, parādu pārstrukturēšanu, uzņēmumu apvienošanos un iegādi, un darījumus ar nekustamajiem īpašumiem. Māris ir bijis iesaistīts finanšu iestāžu licencēšanā un būtiskas līdzdalības iegūšanā finanšu iestādēs.

Mārim ir izcilas profesionālas zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu regulējuma jomā. Pēdējos dažus gadus Māris ir konsultējis vietējās un starptautiskās bankas, maksājumu iestādes, citas regulētās saimnieciskās vienības un pat Latvijas valdību jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Starptautiskās reitingu aģentūras Legal 500, Chambers & Partners un IFRL1000 ir minējuši Māri labāko ekspertu banku un finanšu jomā vidū. Turklāt šie vērtējumu sniedzošie uzziņu krājumi ir atzinīgi novērtējuši Māra profesionālo pieredzi strīdu risināšanas, uzņēmējdarbības tiesību, uzņēmumu apvienošanās un iegādes un nodokļu jomās.

No zvērināta advokāta pienākumu pildīšanas brīvajā laikā Māris trenē jaunos futbolistus futbola klubā JDFS Alberts.

Jānis Līkops

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jānis Līkops

PIEREDZE

Jānis strādā tiesību jomā turpat 20 gadus. Pirms pievienošanās FORT 2013. gadā Jānis strādāja divos citos vadošajos starptautiskajos advokātu birojos Latvijā, kā arī vadīja Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra Juridisko daļu. Jānis ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs.

Papildus tam, ka Jānis ir atzīts jurists korporatīvajās un komerciālajās lietās, Jānis ir arī augsti novērtēts un atpazīstams ar savām zināšanām nekustamo īpašumu jomā, kas aptver nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi, attīstīšanu un būvniecību, nomu un citus jautājumus. Tirgū Jāni pazīst ar viņa plašo pieredzi šajā jomā, kā arī slavē viņa saimnieciski saprātīgos un skaidros padomus.

Savas karjeras laikā Jānis ir konsultējis klientus daudzos ievērojamos uzņēmumu iegādes un apvienošanas, kā arī nekustamo īpašumu pārdošanas un citos darījumos Baltijā, kā arī iesaistījies vairākās normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

Sandis Bērtaitis

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Sandis Bērtaitis

PIEREDZE

Sandis Bērtaitis ir zvērināts advokāts ar piecpadsmit gadu pieredzi juridiskās palīdzības sniegšanā, kuru viņš ir ieguvis, praktizējot vadošos starptautiskos advokātu birojos Latvijā. Kopš dibināšanas brīža Sandis ir zvērinātu advokātu biroja FORT partneris.

Starptautiskās reitingu aģentūras Chambers & Partners un Legal 500 vairākus gadus pēc kārtas ir atzinīgi novērtējušas Sanda profesionālos sasniegumus un ierindojušas Sandi nekustamo īpašumu jomas speciālistu lokā ar lieliskām juridiskajām zināšanām un augstu darba efektivitāti. Tāpat minētās reitingu aģentūras vairākus gadus pēc kārtas ir atzinīgi novērtējušas Sanda profesionālo darbību strīdu risināšanas jomā, kur Sandis tiek uzteikts par spēju atrast piemērotus risinājumus un koncentrēties uz sasniedzamo rezultātu.

Aldis Maldups

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Aldis Maldups

PIEREDZE

Aldis praktizē kopš 2001.gada, šobrīd ir zvērināts advokāts un sertificēts maksātspējas procesa administrators.

Alda Vācijā papildinātās profesionālās zināšanas un iemaņas (prakse advokātu birojā „Mütze, Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH”, Vācijā, Ķelnē) tiek augsti novērtētas, ko apliecina Alda ilgstošā veiksmīgā sadarbība ar klientiem no Vācijas un Šveices.

Māra Beķere

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Māra Beķere

PIEREDZE

Māra praktizē kopš 2004.gada un iepriekš ir strādājusi Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, pārstāvot to un ikdienā vadot padomes darbu. Darbojoties Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, Māra ir iesaistījusies vairākās likumprojektu izstrādes darba grupās, tostarp Maksātnespējas likuma darba grupā (saņemta Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pateicība par atbalstu Maksātnespējas likuma izstrādē), kā arī Civilprocesa likuma un Civillikuma darba grupās. Papildus Māra ir četrus gadus strādājusi arī divu zvērinātu tiesu izpildītāju birojos, gūstot lielisku pieredzi tiesas spriedumu un citu nolēmumu izpildes jomā.

Māras pieredze nozīmīgākajās lietās ietver:

  • juridiskās palīdzības sniegšanu EuroEnergy un citu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotāju staciju izveidē un darbībā;
  • juridiskās palīdzības sniegšanu vairākām ievērojamām Latvijas būvniecības un nekustamo īpašumu attīstīšanas kompānijām dažādu projektu realizācijai.
Laila Pudule

No Comments
By Fort Riga

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Fort Riga

Laila Pudule

PIEREDZE

Laila ir zvērināta advokāte un sniedz atbalstu FORT komandai korporatīvo tiesību, nekustamo īpašumu un citās prakses jomās.

Artūrs Caics

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Artūrs Caics

PIEREDZE

Artūrs pievienojās FORT neilgi pēc tā dibināšanas. Jau no darba uzsākšanas brīža Artūrs sniedza atbalstu FORT enerģijas un vides tiesību prakses grupai dažādu klientu lietu risināšanā. Līdztekus enerģijas un vides tiesībām Artūrs specializējas arī vairākās citās jomās, tai skaitā strīdu risināšanas jomā.

Artūrs ir veiksmīgi pabeidzis studijas doktorantūrā un ieguvis augstāko grādu tiesību zinātnē, t.i., Dr. iur. (Doctor juris). Zinātniskās darbības ietvaros Artūrs pievērš uzmanību galvenokārt konstitucionālo tiesību jautājumiem. Artūrs ir līdzautors Latvijas Republikas Satversmes komentāriem. Artūrs arī piesaistītā eksperta statusā piedalījies Saeimas izveidotās darba grupas sēdēs, kurās risināts jautājums par Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu un ievēlēšanas kārtības grozīšanu. Arī strādājot advokātu birojā FORT, Artūrs risina dažādus konstitucionālo tiesību jautājumus un sniedz atbalstu Satversmes tiesā izskatāmajās lietās.

Artūrs ir Latvijas Psihologu arodbiedrības un Baltijas Psihologu asociācijas padomnieks juridiskajos jautājumos, un padomnieka statusā ir piedalījies psihologu profesionālās darbības tiesiskā regulējuma izstrādē. Artūrs ir arī recenzējis Psihologu likuma komentārus.

 

Ieva Prūse

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ieva Prūse

PIEREDZE

Ieva ir FORT vecākā juriste un vadošā speciāliste noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī sankciju riska pārvaldības jomā.

FORT ikdienā konsultē dažādus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektus (t.sk. finanšu iestādes) jautājumos, kas saistīti ar minēto likuma prasību izpildi (t.sk. nepieciešamo procedūru un politiku izstrādē un komunikācijā ar likuma prasību izpildi uzraugošajām iestādēm). Ievai vienmēr izdodas atrast klienta darbībai piemītošajam riska līmenim un resursiem atbilstošu risinājumu, lai nodrošinātu likuma prasību izpildi.

Tāpat Ievai ir liela pieredze korporatīvajās tiesībās, uzņēmumu apvienošanā (t.sk. pārrobežu) un iegādē, intelektuālā īpašuma tiesībās un ar nekustamo īpašumu saistītos darījumos. Ievas pieredze ietver gan sarežģītu darījumu plānošanu, gan darījuma īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

Vita Rancāne

No Comments
By Fort Riga

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Fort Riga

Vita Rancāne

PIEREDZE

Juridiskajā jomā Vita praktizē kopš 2004. gada. Pirms pievienošanās FORT komandai Vita ir uzkrājusi pieredzi darbā Baltijā lielākajā problemātisko aktīvu pārvaldītājā AS Reverta un zvērināta notāra birojā. Vita galvenokārt specializējas nekustamo īpašumu lietās.

Laura Legzdiņa

No Comments
By Fort Riga

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Fort Riga

Laura Legzdiņa

Laura ir zvērināta advokāta palīdze un sniedz atbalstu FORT komandai strīdu risināšanas, publisko iepirkumu, administratīvā procesa un citās prakses jomās. Pirms pievienošanās FORT komandai Laura piecus gadus darbojās citā zvērinātu advokātu birojā, kurā ieguva pieredzi strīdu risināšanā un tiesvedībās.