Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Ieva Judinska – Bandeniece

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Ieva Judinska – Bandeniece

PIEREDZE

Savu pirmo darba pieredzi gūstot LR Patentu valdē, Ieva savā turpmākajā darbā veiksmīgi apvieno gan Patentu valdē gūtās zināšanas un izpratni par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, gan pieredzi komerctiesībās un civiltiesībās, kura tika gūta strādājot vienā no lielākajiem Latvijas advokātu birojiem.

Ievai ir plaša darba pieredze darījumos ar komerciālo nekustamo īpašumu, kā arī ražošanas un tirdzniecības uzņēmumu iegādes un pārdošanas  (M&A) jomā, jo īpaši, ja šajos darījumos būtisks ir IP tiesību aspekts, tāpat arī dažādu civiltiesisku līgumu gatavošanā un klientu konsultēšanā par darījuma struktūras izvēli.

Kā Latvijā sertificēta preču zīmju aģente Ieva konsultē klientus pirms preču zīmju pieteikšanas reģistrācijai par izvēlētās preču zīmes pieejamību un reģistrējamību, kā arī reģistrēšanas stratēģiju, ja zīmes aizsardzība nepieciešama ārvalstīs un pārstāv klientus preču zīmju reģistrācijas procedūrās Patentu valdē un OHIM (EK preču zīmes reģistrācijas) birojā.

Chambers Europe 2011 Client’s Guide „[…] kompetenta intelektuālā īpašuma tiesību speciāliste, kurai ir ievērojama un vērtīga pieredze, strādājot Latvijas Republikas Patentu valdē.”

Chambers Europe 2009 Client’s Guide „Ieva Judinska-Bandeniece ir talantīga advokāte ar plašu pieredzi patentu strīdos.”

Chambers Europe 2008 Client’s Guide „Ieva Judinska-Bandeniece, kura iepriekš praktizēja advokātu birojā Loze, Grunte & Cers, ir izpelnījusies cieņu kā īpaši talantīga speciāliste, kura darbojas plašā intelektuālā īpašuma tiesību spektrā.”

Jānis Līkops

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jānis Līkops

PIEREDZE

Zvērināts advokāts Jānis Līkops ir advokātu biroja FORT partneris. Jānim ir vairāk nekā 10 gadu pieredze juridiskajā jomā, un iepriekš viņš ir strādājis vadošajos starptautiskajos advokātu birojos Latvijā, kā arī ir vadījis Patērētāju tiesību aizsardzības centra juridisko daļu.

Starptautiska juridisko reitingu aģentūra Legal 500 norāda, ka klienti atzinīgi vērtē Jāņa zināšanas un darbu nekustamo īpašumu un būvniecības jomā, raksturojot Jāni kā precīzu un rūpīgu.

Jānis ne tikai sniedz juridisko palīdzību klientiem, bet arī piedalās normatīvo aktu izstrādē un šobrīd aktīvi darbojas darba grupā, kas strādā pie tiesiskā regulējuma zemes reformas pabeigšanai un dalīta nekustamā īpašuma (zeme un ēka pieder dažādām personām) izbeigšanai.

Sandis Bērtaitis

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Sandis Bērtaitis

Sandis Bērtaitis ir zvērināts advokāts ar piecpadsmit gadu pieredzi juridiskās palīdzības sniegšanā, kuru viņš ir ieguvis, praktizējot vadošos starptautiskos advokātu birojos Latvijā. Kopš dibināšanas brīža Sandis ir zvērinātu advokātu biroja FORT partneris.

Starptautiskās reitingu aģentūras Chambers & Partners un Legal 500 vairākus gadus pēc kārtas ir atzinīgi novērtējušas Sanda profesionālos sasniegumus un ierindojušas Sandi nekustamo īpašumu jomas speciālistu lokā ar lieliskām juridiskajām zināšanām un augstu darba efektivitāti. Tāpat minētās reitingu aģentūras vairākus gadus pēc kārtas ir atzinīgi novērtējušas Sanda profesionālo darbību strīdu risināšanas jomā, kur Sandis tiek uzteikts par spēju atrast piemērotus risinājumus un koncentrēties uz sasniedzamo rezultātu.

Sandis ir vieslektors Rīgas Juridiskajā augstskolā, kur pasniedz divus lekciju kursus.

Ramona Miglāne

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Ramona Miglāne

PIEREDZE

Ramonas pieredze balstīta uz darbu Swedbank AS, vienā no vadošajām bankām Baltijā. Strādājot Swedbank AS, Ramona specializējās ne tikai dažādos korporatīvo finanšu jautājumos, bet arī tirdzniecības un krājumu finansēšanā. Papildus minētajam, viņa palīdzēja izveidot Kuģu finansēšanas nodaļu un specializējās kuģu finansēšanā. Minētās zināšanas ir aktīvi izmantotas, sniedzot juridisko palīdzību advokātu biroja klientiem un sagatavojot atzinumus dažādām Latvijas bankām.

Praktizējot zvērinātu advokātu birojā Krodere & Judinska, Ramona ir piedalījusies Latvijā pirmā nebanku finansēšanas on-line pakalpojuma izveidošanā, kā arī sniegusi juridisko palīdzību dažādiem on-line finansēšanas projektiem. Ramona ir veiksmīgi pārstāvējusi klientu intereses darba grupās Ekonomikas ministrijā saistībā ar nebanku patērētāju finansētāju regulējošo normatīvo aktu izstrādi.

Bez minētā, Ramonai ir ievērojama pieredze uzņēmumu iegādē un apvienošanās. Ramona ir piedalījusies vadoša alkoholisko dzērienu ražotāja, vadoša ceļa zīmju ražotāja, vadoša pārtikas izejvielu vairumtirgotāja, kā arī citu uzņēmumu pārdošanā, gan investīciju projektā strauji augošā IT uzņēmumā. Tāpat Ramonai ir izveidojusies veiksmīgi sadarbība ar riska kapitāla fondiem gan attiecībā uz to korporatīvās pārvaldības organizēšanu, gan ieguldījumu veikšanu un pārvaldi.

Ramona ir izrādījusi īpašu iniciatīvu saistībā ar tā sauktajām „trokšņu lietām”, pārstāvot vairākus klientus pret Rīgas pašvaldības policiju par nepamatotu sodu uzlikšanu. Šobrīd LR Satversmes tiesā atrodas Ramonas vadībā izstrādātas konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) ierosināta lieta pret Rīgas domi, kas apliecina minētā jautājuma nozīmīgumu.

Uldis Judinskis

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Uldis Judinskis

PIEREDZE

Ulda pamata specialitātes ir nekustamie īpašumi, būvniecība, komerctiesības un pēdējo gadu laikā arī imigrācijas jautājumi.

Ulda pieredze komerctiesību jautājumus veidojusies, strādājot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra juridiskajā nodaļā laikā, kad spēkā stājās Komerclikums un ar to saistītie tiesību akti. Praktizējot advokātu birojā Krodere & Judinska ir iegūta plaša pieredze gan standarta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā, gan sarežģītu reorganizācijas procesu reģistrēšanā.

Strādājot par Valsts aģentūras Jaunie Trīs brāļi juridiskās nodaļas vadītāju ir iegūta neatsverama pieredze valstiski nozīmīgu būvniecības objektu būvniecības procesa organizēšanā un nozīmīgu valsts iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā.

Pieredze nekustamo īpašumu būvniecības un attīstīšanas jomā papildināta, strādājot vienā no vadošajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem SIA Merks.

Pēdējo gadu laikā Uldis aktīvi nodarbojas ar imigrācijas jautājumiem, palīdzot ārvalstniekiem iegūt termiņa uzturēšanās atļaujas, iegādājoties Latvijas Republikā nekustamos īpašumus un veicot ieguldījumus komercbanku subordinētajā kapitālā.

Laura Zalāna

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Laura Zalāna

PIEREDZE

Laurai ir plaša darba pieredze darījumos ar  nekustamo īpašumu, uzņēmumu iegādes un pārdošanas  (M&A) jomā, sarežģītu darba tiesisko jautājumu risināšanā, kā arī dažādu civiltiesisku līgumu gatavošanā un klientu konsultēšanā par darījuma struktūras izvēli. Laura savu ievērojamo pieredzi ieguvusi strādājot vairākos vadošos Latvijas advokātu birojos kopš 2003.gada.

IFLR1000 (International Financial Law Review) izdevums atzīmējis Lauru kā Ievērojamu specialisti Uzņēmumu iegādes un apvienošanas sfērā  (2016-2018)

Chambers Europe 2015 Client‘s guide: „Daudzsološā advokāte Laura Zalāna ir cienījama komandas locekle, kuru raksturo „plaša pieredze tiesību jomā, kā arī ražīgs un efektīvs darba stils.“ Viņas plašā darījumu pieredze ietver neskaitāmus pārrobežu darījumus visdažādākajās nozarēs, ieskaitot ražošanu un apdrošināšanu.“

Chambers Europe 2014 Client‘s guide: “Papildus palīdzībai uzņēmumu ikdienas darbā Laura Zalāna savā darbā aptver plašu jautājumu loku, konsultējot klientus nekustamā īpašuma, būvniecības, darba tiesību un apdrošināšanas jautājumos.” Red Latvijas biroja nekustamā īpašuma prakses grupa, kuru vada Laura Zalāna, aktīvi darbojas visā jomā, veicot gan nekustamā īpašuma padziļinātu analīzi, gan arī konsultējot klientus būvniecības, privatizācijas un zemes reformas lietās. Pēdējā laika darbu vidū var minēt kopīpašuma lietas, būvniecības strīdus un komercīpašuma iegādi”.

The Legal 500, 2012: “Lauras Zalānas pieredze nekustamo īpašumu un būvniecības industrijā tiek atzīmēta, norādot, ka viņa vada šo “ļoti labi organizēto” biroja praksi”.

Aldis Maldups

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Aldis Maldups

PIEREDZE

Aldis praktizē kopš 2001.gada, šobrīd ir zvērināts advokāts un sertificēts maksātspējas procesa administrators.

Alda Vācijā papildinātās profesionālās zināšanas un iemaņas (prakse advokātu birojā „Mütze, Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH”, Vācijā, Ķelnē) tiek augsti novērtētas, ko apliecina Alda ilgstošā veiksmīgā sadarbība ar klientiem no Vācijas un Šveices.

Edgars Briedis

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Edgars Briedis

PIEREDZE

FORT palīdzības sniegšanā klientiem sadarbojas ar vienu no Latvijā vadošajiem tiesvedību advokātiem – zvērinātu advokātu Edgaru Briedi.

Edgars iepriekš ir strādājis vienā no vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem Latvijā, viņam ir vairāk nekā 10 gadu veiksmīga pieredze darbā ar vissarežģītākajām tiesu lietām.

Edgars ir lasījis lekcijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kā arī ir autors vairākām publikācijām, kuras ir augsti novērtētas profesionāļu vidū un uz kurām tiek izdarītas atsauces ne tikai tiesību doktoru promocijas darbos un grāmatās, bet arī tiesu, tajā skaitā Satversmes tiesas, nolēmumos. Šobrīd vairākas Edgara publikācijas ir iekļautas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācību kursu literatūras sarakstos. Edgars citstarp ir gatavojis Latvijai veltītu nodaļu starptautiskās izdevniecības Kluwer Law International izdotajā tiesvedību enciklopēdijā “Encyclopaedia of International Commercial Litigation”.

Edgars sniedz juridisko palīdzību ne tikai bankām, aviosabiedrībām un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, bet arī fiziskajām personām – Edgars uzskata, ka, ja ir dotas tādas spējas, tad ir jāpalīdz cīnīties arī ar mūsu dzīves ikdienišķo netaisnību.

Roberts Prūsis

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Roberts Prūsis

PIEREDZE

Juridiskajā jomā Roberts praktizē no 2006.gada. Pirms pievienošanās FORT komandai, Roberts 6 gadus darbojās vienā no vadošajiem starptautiskajiem advokātu birojiem Latvijā.

Roberts specializējas nekustamo īpašumu, būvniecības un korporatīvo tiesību jautājumu jomā. Viņam ir padziļināta pieredze dažādos nekustamo īpašumu darījumos, ietverot nekustamo īpašumu iegādi, padziļinātu juridisko izpēti, komerciālo un industriālo īpašumu nomu. Roberts arī ir sniedzis palīdzību klientiem būvniecības jomā un konsultējis saistībā ar būvniecības līgumiem un strīdu risināšanu.

Māra Bērtaite

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Māra Bērtaite

PIEREDZE

Māra praktizē kopš 2004.gada un iepriekš ir strādājusi Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, pārstāvot to un ikdienā vadot padomes darbu. Darbojoties Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, Māra ir iesaistījusies vairākās likumprojektu izstrādes darba grupās, tostarp Maksātnespējas likuma darba grupā (saņemta Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pateicība par atbalstu Maksātnespējas likuma izstrādē), kā arī Civilprocesa likuma un Civillikuma darba grupās. Papildus Māra ir četrus gadus strādājusi arī divu zvērinātu tiesu izpildītāju birojos, gūstot lielisku pieredzi tiesas spriedumu un citu nolēmumu izpildes jomā.

Māras pieredze nozīmīgākajās lietās ietver:

  • juridiskās palīdzības sniegšanu EuroEnergy un citu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotāju staciju izveidē un darbībā;
  •  juridiskās palīdzības sniegšanu vairākām ievērojamām Latvijas būvniecības un nekustamo īpašumu attīstīšanas kompānijām dažādu projektu realizācijai.