Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Jānis Līkops

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jānis Līkops

PIEREDZE

Zvērināts advokāts Jānis Līkops ir advokātu biroja FORT partneris. Jānim ir vairāk nekā 10 gadu pieredze juridiskajā jomā, un iepriekš viņš ir strādājis vadošajos starptautiskajos advokātu birojos Latvijā, kā arī ir vadījis Patērētāju tiesību aizsardzības centra juridisko daļu.

Starptautiska juridisko reitingu aģentūra Legal 500 norāda, ka klienti atzinīgi vērtē Jāņa zināšanas un darbu nekustamo īpašumu un būvniecības jomā, raksturojot Jāni kā precīzu un rūpīgu.

Jānis ne tikai sniedz juridisko palīdzību klientiem, bet arī piedalās normatīvo aktu izstrādē un šobrīd aktīvi darbojas darba grupā, kas strādā pie tiesiskā regulējuma zemes reformas pabeigšanai un dalīta nekustamā īpašuma (zeme un ēka pieder dažādām personām) izbeigšanai.

Sandis Bērtaitis

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Sandis Bērtaitis

PIEREDZE

Sandis Bērtaitis ir zvērināts advokāts ar piecpadsmit gadu pieredzi juridiskās palīdzības sniegšanā, kuru viņš ir ieguvis, praktizējot vadošos starptautiskos advokātu birojos Latvijā. Kopš dibināšanas brīža Sandis ir zvērinātu advokātu biroja FORT partneris.

Starptautiskās reitingu aģentūras Chambers & Partners un Legal 500 vairākus gadus pēc kārtas ir atzinīgi novērtējušas Sanda profesionālos sasniegumus un ierindojušas Sandi nekustamo īpašumu jomas speciālistu lokā ar lieliskām juridiskajām zināšanām un augstu darba efektivitāti. Tāpat minētās reitingu aģentūras vairākus gadus pēc kārtas ir atzinīgi novērtējušas Sanda profesionālo darbību strīdu risināšanas jomā, kur Sandis tiek uzteikts par spēju atrast piemērotus risinājumus un koncentrēties uz sasniedzamo rezultātu.

Aldis Maldups

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Aldis Maldups

PIEREDZE

Aldis praktizē kopš 2001.gada, šobrīd ir zvērināts advokāts un sertificēts maksātspējas procesa administrators.

Alda Vācijā papildinātās profesionālās zināšanas un iemaņas (prakse advokātu birojā „Mütze, Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH”, Vācijā, Ķelnē) tiek augsti novērtētas, ko apliecina Alda ilgstošā veiksmīgā sadarbība ar klientiem no Vācijas un Šveices.

Roberts Prūsis

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Roberts Prūsis

PIEREDZE

Juridiskajā jomā Roberts praktizē no 2006.gada. Pirms pievienošanās FORT komandai, Roberts 6 gadus darbojās vienā no vadošajiem starptautiskajiem advokātu birojiem Latvijā.

Roberts specializējas nekustamo īpašumu, būvniecības un korporatīvo tiesību jautājumu jomā. Viņam ir padziļināta pieredze dažādos nekustamo īpašumu darījumos, ietverot nekustamo īpašumu iegādi, padziļinātu juridisko izpēti, komerciālo un industriālo īpašumu nomu. Roberts arī ir sniedzis palīdzību klientiem būvniecības jomā un konsultējis saistībā ar būvniecības līgumiem un strīdu risināšanu.

Māra Bērtaite

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Māra Bērtaite

PIEREDZE

Māra praktizē kopš 2004.gada un iepriekš ir strādājusi Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, pārstāvot to un ikdienā vadot padomes darbu. Darbojoties Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē, Māra ir iesaistījusies vairākās likumprojektu izstrādes darba grupās, tostarp Maksātnespējas likuma darba grupā (saņemta Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pateicība par atbalstu Maksātnespējas likuma izstrādē), kā arī Civilprocesa likuma un Civillikuma darba grupās. Papildus Māra ir četrus gadus strādājusi arī divu zvērinātu tiesu izpildītāju birojos, gūstot lielisku pieredzi tiesas spriedumu un citu nolēmumu izpildes jomā.

Māras pieredze nozīmīgākajās lietās ietver:

  • juridiskās palīdzības sniegšanu EuroEnergy un citu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotāju staciju izveidē un darbībā;
  •  juridiskās palīdzības sniegšanu vairākām ievērojamām Latvijas būvniecības un nekustamo īpašumu attīstīšanas kompānijām dažādu projektu realizācijai.
Laila Pudule

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Laila Pudule

PIEREDZE

Laila ir zvērināta advokāta palīgs un sniedz atbalstu FORT komandai korporatīvo tiesību, nekustamo īpašumu un citās prakses jomās.

Artūrs Caics

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Artūrs Caics

PIEREDZE

Artūrs pievienojās FORT neilgi pēc tā dibināšanas. Jau no darba uzsākšanas brīža Artūrs sniedza atbalstu FORT enerģijas un vides tiesību prakses grupai dažādu klientu lietu risināšanā. Līdztekus enerģijas un vides tiesībām Artūrs specializējas arī vairākās citās jomās, tai skaitā strīdu risināšanas jomā.

Artūrs ir veiksmīgi pabeidzis studijas doktorantūrā un ieguvis augstāko grādu tiesību zinātnē, t.i., Dr. iur. (Doctor juris). Zinātniskās darbības ietvaros Artūrs pievērš uzmanību galvenokārt konstitucionālo tiesību jautājumiem. Artūrs ir līdzautors Latvijas Republikas Satversmes komentāriem. Artūrs arī piesaistītā eksperta statusā piedalījies Saeimas izveidotās darba grupas sēdēs, kurās risināts jautājums par Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu un ievēlēšanas kārtības grozīšanu. Arī strādājot advokātu birojā FORT, Artūrs risina dažādus konstitucionālo tiesību jautājumus un sniedz atbalstu Satversmes tiesā izskatāmajās lietās.

Artūrs ir Latvijas Psihologu arodbiedrības un Baltijas Psihologu asociācijas padomnieks juridiskajos jautājumos, un padomnieka statusā ir piedalījies psihologu profesionālās darbības tiesiskā regulējuma izstrādē. Artūrs ir arī recenzējis Psihologu likuma komentārus.

 

Ieva Balcere

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ieva Balcere

PIEREDZE

Ieva ir FORT vecākā juriste un vadošā speciāliste noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī sankciju riska pārvaldības jomā.

FORT ikdienā konsultē dažādus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektus (t.sk. finanšu iestādes) jautājumos, kas saistīti ar minēto likuma prasību izpildi (t.sk. nepieciešamo procedūru un politiku izstrādē un komunikācijā ar likuma prasību izpildi uzraugošajām iestādēm). Ievai vienmēr izdodas atrast klienta darbībai piemītošajam riska līmenim un resursiem atbilstošu risinājumu, lai nodrošinātu likuma prasību izpildi.

Tāpat Ievai ir liela pieredze korporatīvajās tiesībās, uzņēmumu apvienošanā (t.sk. pārrobežu) un iegādē, intelektuālā īpašuma tiesībās un ar nekustamo īpašumu saistītos darījumos. Ievas pieredze ietver gan sarežģītu darījumu plānošanu, gan darījuma īstenošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

Vita Rancāne

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Vita Rancāne

PIEREDZE

Juridiskajā jomā Vita praktizē kopš 2004. gada. Pirms pievienošanās FORT komandai Vita ir uzkrājusi pieredzi darbā Baltijā lielākajā problemātisko aktīvu pārvaldītājā AS Reverta un zvērināta notāra birojā. Vita galvenokārt specializējas nekustamo īpašumu lietās.

Laura Legzdiņa

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 28, Nov 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Laura Legzdiņa

Laura ir zvērināta advokāta palīdze un sniedz atbalstu FORT komandai strīdu risināšanas, publisko iepirkumu, administratīvā procesa un citās prakses jomās. Pirms pievienošanās FORT komandai Laura piecus gadus darbojās citā zvērinātu advokātu birojā, kurā ieguva pieredzi strīdu risināšanā un tiesvedībās.