Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Kuldar-Jaan Torokoff

On 21, Oct 2013 | In | By jaan

Kuldar-Jaan Torokoff

PIEREDZE

Kuldar ir pieredzējis strīdu risināšanā, publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības projektos, kā arī projektu finansēšanā un administratīvajās tiesībās. Viņa klientu portfelī ir gan lielas korporācijas no dažādām uzņēmējdarbības jomām, kuras viņš veiksmīgi pārstāvējis neskaitāmos publiskajos iepirkumos un tiesas procesos. Kuldar tāpat ir konsultējis kā vadošais juriskonsults dažādos finansēšanas, apvienošanās un pārņemšanas darījumos. Viņš ir konsultējis daudzos reorganizācijas un pārfinansēšanas projektos, sastādījis atbilstošo darījumu dokumentāciju un pārstāvējis klients attiecībās gan ar finanšu institūcijām, gan valsts iestādēm. Uzziņu krājums Who’s Who Legal – Starptautiskās advokātu asociācijas oficiālais izpētes partneris – gadiem ilgi atzinis viņu par vienu no vadošajiem speciālistiem publisko iepirkumu jomā.

 

 

Minni-Triin Park

No Comments
By Kadri Lensment

On 19, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Minni-Triin Park

PIEREDZE

Minni-Triin ir ilggadēja pieredze, konsultējot uzņēmumu apvienošanās un iegādes jomā. Viņa ir bijusi iesaistīta daudzos lielākajos uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumus (tai skaitā privātā kapitāla ieguldījumos) Igaunijā, pārstāvot gan pārdevēju, gan pircēju, gan finanšu institūciju. Minni-Triin konsultē vairāku nekustamo īpašumu attīstītājus un nekustamā īpašuma investorus viņu ikdienas darībā; viņai ir īpaši plaša pieredze konsultācijas, kas saistītas ar tirdzniecības centru attīstību un nomas attiecībām tirdzniecības centros. Cita starpā juridiskais uzziņu krājums Legal 500 (2010. gada izdevums) viņu slavējis kā „visādā ziņā izcilāko savā jomā”, bet uzziņu krājumā Chambers Europe (2013. gada izdevums) viņai izteikta atzinība par darbu nekustamo īpašumu un būvniecības jomā.

Kirsti Pent

No Comments
By Kadri Lensment

On 15, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Kirsti Pent

PIEREDZE

Kirsti ir konsultējusi kredītiestādes, maksājumu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniedzējus un citas finanšu institūcijas saistībā ar dažādiem uzraudzības jautājumiem. Viņai ir pieredze, konsultējot dažādus finansu darījumus, tai skaitā vērtspapīru emisijas lietas un liela mēroga kredītlīgumu slēgšanu. Kirsti tāpat konsultē klientus par dažādiem korporatīvo un komerctiesību jautājumiem, ieskaitot palīdzību sarežģītos uzņēmuma restrukturizācijas procesos. Viņam piemēram, ir konsultējusi pārrobežu apvienošanās darījumā, kur apdrošināšanas sabiedrības izveidoja Eiropas komercsabiedrību (SE). Kirsti specializējusies ne tikai finanšu uzraudzības tiesībās, bet arī enerģētikas likumdošanā. Viņa ir konsultējusi dažādus enerģijas ražotājus un pārdevējus gan ar līgumiem, gan uzraudzību saistītās lietās. Kirsti ir pieredzējusi konsultante darbā ar investoriem, kuri iegādājas enerģētikas uzņēmumus, viņas pakalpojumu klāstā ir arī padziļinātas juridiskās izpētes veikšana.

Praksē vienā no vadošajiem Detroitas advokātu birojiem ASV Kirsti ir guvusi vērtīgas zināšanas un pieredzi.

Jaana Nõgisto

No Comments
By Kadri Lensment

On 13, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jaana Nõgisto

PIEREDZE

Jaana ir piedalījusies sarežģītos administratīvos procesos un civilprocesos, pārstāvot klientus visās tiesu instancēs un attiecībās ar valsts iestādēm un privātiem uzņēmumiem. Viņai ir plašas zināšanas par publisko un administratīvo tiesību niansēm. Visaptverošas zināšanas par publiskajiem iepirkumiem ļāvušas viņai konsultēt neskaitāmus pasūtītājus un pretendentus iepirkumu strīdos. Jaana tāpat ir pieredze juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, būvniecību un zonēšanu. Viņa konsultē klientus attiecībā uz vides projektiem tādās jomās kā derīgo izrakteņu ieguve, atkritumu apsaimniekošana, sabiedriskais transports, komunālā ūdensapgāde un kanalizācijas projekti. Jaana ir specializējusies publiskās un privātās partnerības jomā, un viņa ir arī grāmatu „Publiskā un privātā partnerība” (Public Private Partnership) un „Strīdu risināšana” (Dispute Resolution) līdzautore (kā Zvērinātu advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene advokāte).

Rene Frolov

No Comments
By Kadri Lensment

On 13, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Rene Frolov

Andreas Veeret

No Comments
By Kadri Lensment

On 11, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Andreas Veeret

PIEREDZE

Andreas ir veiksmīgi pārstāvējis klientus civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī alternatīvā strīdu risināšanā. Viņam ir plaša pieredze ar nekustamo īpašumu saistītos strīdos. Andreas tāpat pārstāv klientus bankrota, reorganizācijas un piespiedu izpildes procesos. Turklāt viņš konsultē klientus ikdienas darba tiesību jautājumos un strīdos, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām. Andreas ir arī viens no grāmatas „Publiskā un privātā partnerība” (Public Private Partnership) līdzautoriem (kā Zvērinātu advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene advokāts).

Olger Kaelep

No Comments
By Sandis Bertaitis

On 11, Oct 2013 | No Comments | In | By Sandis Bertaitis

Olger Kaelep

PIEREDZE

Olger ir konsultējis kredītiestādes, apdrošinātājus un maksājumu pakalpojumu sniedzējus jautājumos, kas saistīti ar regulējumu. Viņš ir palīdzējis vairāku finanšu sektora uzņēmumu restrukturizācijā, tai skatā pārrobežu apvienošanās darījumos. Olger tāpat ir konsultējis ICT uzņēmumus dažādos juridiskos jautājumos, piemēram, ar autortiesībām un intelektuālo īpašumu saistītās lietās. Darba pieredze vienā no lielākajām bankām (sākumā kā juristam – kreditēšanas konsultantam, vēlāk vadītāja amatā) devusi viņam plašu praktisku pieredzi saistībā ar visdažādākajiem aizdevuma un nodrošinājuma līgumiem, kā arī sarežģītos finanšu darījumos.

Olger savas profesionālās zināšanas ir papildinājis, piedaloties, cita starpā, apmācības kursos par sindicētajiem aizdevumiem, kurus organizēja Kreditēšanas tirgus asociācija (LMA) Londonā.

Margus Kõiva

No Comments
By Kadri Lensment

On 10, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Margus Kõiva

Kätlin Kiudsoo

No Comments
By Kadri Lensment

On 10, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Kätlin Kiudsoo

Liina Käis

No Comments
By Kadri Lensment

On 09, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Liina Käis