Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

PIEREDZE

Veronika ir konsultējusi klientus visos ar uzņēmējdarbību saistītajos juridiskajos jautājumos, jo īpaši korporatīvo tiesību lietās, un viņas klientu vidū ir bijuši gan Igaunijas, gan starptautiskie uzņēmumi. Tāpat viņa ir konsultējusi klientus par vērtspapīru tirgus regulējumu, tai skaitā iekšējās informācijas izmantošanu. Veronikai ir plaša pieredze darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā viņa ir konsultējusi lietu tiesībās, mantiskajās tiesībās un ar apgrūtinājumiem saistītos jautājumos.

Veronikas pieredze civilprocesos ļāvusi viņai veiksmīgi pārstāvēt klientus strīdos. Turklāt viņa ir konsultējusi klientus sarežģītās ar ģimenes tiesībām un mantojumu saistītās lietās, ieskaitot starptautiskas bērnu nolaupīšanas lietas, un uzņēmuma kapitāla daļu sadalē starp mantiniekiem.

CV

KARJERA

2013 – līdz šim brīdim
Zvērinātu advokātu birojs FORT (iepriekšējais nosaukums NORDEUS), zvērināta advokāte

2011-2013
Aivar Pilv zvērinātu advokātu birojs, zvērināta advokāte

2010-2011
Aivar Pilv zvērinātu advokātu birojs, juriste

2007-2010
Tallinas notāru Liina Vaidla un Ülle-Riin Raja birojs, juriste un notāra palīdze

2006-2007
Tallinas notāru Sirje Rõõm un Lia Martens birojs, juriste

2006
Harju apgabaltiesa, konsultante

2005
Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde, praktikante

2004-2005
Zvērinātu advokātu birojs Alas & Raudsik, jurista palīdze


IZGLĪTĪBA

2009
Tartu universitāte, Juridiskā fakultāte, Igaunija, MA

2007
Tartu universitāte, Tiesību institūts, Igaunija, BA

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

2010
Igaunijas Zvērinātu advokātu kolēģija


VALODAS

igauņu, angļu, somu

 

PUBLIKĀCIJAS

 • „Līgumu rokasgrāmata” (Contracts Handbook) līdzautore (kā Zvērinātu advokātu biroja Aivar Pilv advokāte), Äripäev, līdz 2013. gadam;
 • Raksts „Labākās vienošanās bērna interesēs” (The Best Agreements in the Interests of a Child), Izdevums “Märka Last”, 2012;
 • Raksts „Kad beidzas kopīpašuma attiecības?” (When Does the Joint Property Relationship End?), Sleja „Autora padoms” laikrakstā Äripäev, 2011;
 • Raksts „Grozījumi Komerclikumā vienkāršos uzņēmējdarbību” (The Amendments of Commercial Code Will Simplify Business), laikraksts Äripäev, 2011;
 • Raksts „Ar hipotēku nodrošināti prasījumi ir rūpīgi jāprecizē” (Claims Backed by a Mortgage Have To Be Specified Thoroughly), sleja „Autora padoms” laikrakstā Äripäev, 2011;
 • Raksts „Lauksaimniecības un mežu zemes iegāde ārvalstu pilsoņiem un uzņēmumiem būs vieglāka” (The Procurement of Agricultural Land and Woodlands Will Become Easier for Foreign Nationals and Companies), laikraksta Äripäev juridiskais emuārs, 2011;
 • Raksts „Nododot saistības, ir nepieciešams kreditora akcepts” (The Creditor`s Acceptance is Needed When Obligations Are Handed Over), sleja „Autora padoms” laikrakstā Äripäev, 2011);
 • Raksts „Par ko var vienoties kopīpašnieki?” (What Can Co-owners Agree On?), sleja „Autora padoms” laikrakstā Äripäev, 2011;
 • Raksts „Atvieglota materiālā ieguldījuma novērtēšanas metode” (The Valuation Method of a Non-monetary Contribution Was Simplified), laikraksta Äripäev juridiskais emuārs, 2011;
 • Raksts „Uzņēmuma dibināšana bez ieguldījuma – jauna iespēja no 2011. gada (Establishing a Company Without Contribution – New Opportunity as of 2011), laikraksta Äripäev juridiskais emuārs, 2010;
 • Raksts „Negatīvs reālservitūts – palīdz nodrošināt līgumus starp zemes īpašniekiem” (A Negative Real Servitude – Helps to Ensure Contracts Between Land Owners), laikraksta Äripäev juridiskais emuārs, 2010.