Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Edgars Briedis

Zvērināts advokāts

Kontakti:

Tālr +371 6770 4080
Mob +371 2913 1949
edgars.briedis[at]fortlegal.com

Specializācija:

PIEREDZE

FORT palīdzības sniegšanā klientiem sadarbojas ar vienu no Latvijā vadošajiem tiesvedību advokātiem – zvērinātu advokātu Edgaru Briedi.

Edgars iepriekš ir strādājis vienā no vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem Latvijā, viņam ir vairāk nekā 10 gadu veiksmīga pieredze darbā ar vissarežģītākajām tiesu lietām.

Edgars ir lasījis lekcijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kā arī ir autors vairākām publikācijām, kuras ir augsti novērtētas profesionāļu vidū un uz kurām tiek izdarītas atsauces ne tikai tiesību doktoru promocijas darbos un grāmatās, bet arī tiesu, tajā skaitā Satversmes tiesas, nolēmumos. Šobrīd vairākas Edgara publikācijas ir iekļautas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācību kursu literatūras sarakstos. Edgars citstarp ir gatavojis Latvijai veltītu nodaļu starptautiskās izdevniecības Kluwer Law International izdotajā tiesvedību enciklopēdijā “Encyclopaedia of International Commercial Litigation”.

Edgars sniedz juridisko palīdzību ne tikai bankām, aviosabiedrībām un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, bet arī fiziskajām personām – Edgars uzskata, ka, ja ir dotas tādas spējas, tad ir jāpalīdz cīnīties arī ar mūsu dzīves ikdienišķo netaisnību.

CV

KARJERA

2013 – līdz šim brīdim
Zvērinātu advokātu birojs FORT (iepriekšējais nosaukums ADVERSUS), zvērināts advokāts

2013
Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts

2011-2013
Zvērinātu advokātu birojs SORAINEN, zvērināts advokāts

2008-2011
Zvērinātu advokātu birojs SORAINEN, zvērināta advokāta palīgs

2006-2008
Zvērinātu advokātu birojs SORAINEN, jurists

2005
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes stundu pasniedzējs studiju kursa Latvijas tiesību vēsture ietvaros

2004-2005
Zvērinātu advokātu birojs SORAINEN, jurists

2002-2003
Zvērināta advokāta Andra Rukmaņa birojs, jurists

IZGLĪTĪBA

  • Eseksas Universitātes Juridiskā fakultāte, Lielbritānija (LLM ar izcilību Eiropas Savienības tiesībās)
  • Turku Universitāte, Somija (studijas studentu apmaiņas programmas ietvaros)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLM)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB)

 

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija


VALODAS

latviešu, angļu, krievu

PUBLIKĀCIJAS

 

Publikācijas datums Nosaukums Izdevums Autori
 – Encyclopaedia of International Commercial Litigation  – Briedis E., Koškins E.
2013.02 Par pieaugumu CPL 36. un 418. panta izpratnē Jurista Vārds Briedis E.
2012.12 Tiesību normas hipotēze nosaka prasības pamata saturu Jurista Vārds Briedis E.
2011.02 Par dubultās sodīšanas aizlieguma principu iFinanses Briedis E.
2010.11 Problēmas saistībā ar prasības nodrošināšanu Jurista Vārds Briedis E.
2009.09 Rituālu darbību veikšana jeb mitoloģiskie elementi šodienas jurista darbā www.db.lv Briedis E.
2009.05 Par prasības nodrošinājuma atcelšanu  Jurista Vārds Briedis E.
2008.04 Par prasības nodrošinājuma pamatu Jurista Vārds Briedis E.
2007.06 Eiropas Kopienu tiesas jurisdikcijas atzīšana Latvijā Latvijas Ekonomists Briedis E.
2007.04 Kas ir netaisnīgie līguma noteikumi? Saldo Briedis E.
2007.03 Force majeure jeb nepārvarama vara līgumattiecībās LTRK ziņas, Briedis E.
2005.01 Latviešu tautas tiesiskā konstituēšanās Jurista Vārds Briedis E.
2005.10 Sociālisma sabrukums: politiskās un tiesiskās sekas Jurista Vārds Briedis E.
2005.06 Padomju totalitārās sabiedrības sabrukums Jurista Vārds Briedis E.
2004.10 Par administratīvo tiesībsubjektīvu Jurista Vārds Briedis E.
2002.06. Nekustamais īpašums kā laulātā atsevišķā manta. (2.daļa) Jurista Vārds Briedis E.
2002.05 Nekustamais īpašums kā laulātā atsevišķā manta. (1.daļa) Jurista Vārds Briedis E.