Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Artūrs Caics

Zvērināts advokāts

Kontakti:

LATVIJA

Tālr +371 6770 4080
Mob +371 2959 1104
arturs.caics[at]fortlegal.com

PIEREDZE

Artūrs pievienojās FORT neilgi pēc tā dibināšanas. Jau no darba uzsākšanas brīža Artūrs sniedza atbalstu FORT enerģijas un vides tiesību prakses grupai dažādu klientu lietu risināšanā. Līdztekus enerģijas un vides tiesībām Artūrs specializējas arī vairākās citās jomās, tai skaitā strīdu risināšanas jomā.

Artūrs ir veiksmīgi pabeidzis studijas doktorantūrā un ieguvis augstāko grādu tiesību zinātnē, t.i., Dr. iur. (Doctor juris). Zinātniskās darbības ietvaros Artūrs pievērš uzmanību galvenokārt konstitucionālo tiesību jautājumiem. Artūrs ir līdzautors Latvijas Republikas Satversmes komentāriem. Artūrs arī piesaistītā eksperta statusā piedalījies Saeimas izveidotās darba grupas sēdēs, kurās risināts jautājums par Valsts prezidenta pilnvaru paplašināšanu un ievēlēšanas kārtības grozīšanu. Arī strādājot advokātu birojā FORT, Artūrs risina dažādus konstitucionālo tiesību jautājumus un sniedz atbalstu Satversmes tiesā izskatāmajās lietās.

Artūrs ir Latvijas Psihologu arodbiedrības un Baltijas Psihologu asociācijas padomnieks juridiskajos jautājumos, un padomnieka statusā ir piedalījies psihologu profesionālās darbības tiesiskā regulējuma izstrādē. Artūrs ir arī recenzējis Psihologu likuma komentārus.

 

CV

KARJERA

2014 – līdz šim brīdim
Latvijas Psihologu arodbiedrība, padomnieks juridiskajos un sabiedrisko attiecību jautājumos

2011 – līdz šim brīdim
Zvērinātu advokātu birojs FORT (iepriekšējais nosaukums ADVERSUS), jurists, vecākais jurists, zvērināts advokāts

2010- līdz šim brīdim
Baltijas psihologu asociācija,  padomnieks juridiskajos jautājumos

2010 – 2015
Šķīrējtiesnesis

2009-2011
SIA APbirojs, jurista palīgs

IZGLĪTĪBA

  • Latvijas Universitāte, Latvija (Dr.iur.)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLM)
  • Latvijas Universitāte, Latvija (LLB)


DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija


VALODAS

latviešu, angļu, krievu

PUBLIKĀCIJAS

Publikācijas datums Nosaukums Izdevums Numurs Autori
02.2022. Juridiskās adreses spēks iTiesības Caics A.
30.11.2021 Ceļa vai satiksmes objekta pārvietošanas izmaksu segšana: komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2020-59-01 Jurista Vārds Nr.48 Caics A.
10.2021. Iesniegumi un vēstules: kas, kam, ko? iTiesības Caics A.
06.2021. Dāvanas un kukuļi: Kur ir robeža? iTiesības Caics A.
03.2021. Mūsu valsts izpildvara – Ministru kabinets iTiesības Caics A.
02.2021. Kam pakļauts uzņēmējs? iTiesības Caics A.
08.12.2020 Teritorijas plānošanas dokumentu tiesiskuma izvērtēšana būvatļaujas pārsūdzēšanas ietvaros Jurista Vārds Nr.49 Caics A.
12.2020 Darījumi ar nerezidentiem – juridiskie aspekti iFinanses Caics A.
11.2020 Darījuma attiecības ar nerezidentiem un UIN iFinanses Caics A.
2020 Latvijas Republikas Satversmes 19. panta komentārs Grāmata.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa.

Saeima. – Rīga: Latvijas Vēstnesis

Caics A.
11.08.2020 Jaunākā tiesu prakse strīdos par elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalsta atcelšanu Jurista Vārds Nr.32 Caics A.
07.2020 Legitimate Expectations of Energy Producers in Latvia Disregarded CEE Legal Matters, Year 7, Issue 6 Caics A., S.Bērtaitis
06.2020 Anotācijas tiesiskā nozīme iTiesības Caics A.
28.04.2020 Prettiesisks pārdeleģējums dabasgāzes lietošanas noteikumos: komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2019-10-0103 Jurista Vārds Nr.17 Caics A.
2019 Latvijas Republikas Satversmes 65. panta komentārs Grāmata.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis Caics A.
2019 Latvijas Republikas Satversmes 64. panta komentārs Grāmata.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis Levits E., Kuzņecovs A., Medin L., Caics A., Tralmaka I
2019 Ievads Latvijas Republikas Satversmes V nodaļas komentāriem Grāmata.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis Caics A., Levits E.
21.05.2019 Ministru kabineta kompetence elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesiskā regulējuma izstrādē Jurista Vārds Nr.20 Caics A.
2018 Novērtējums par investīciju riskiem enerģētikas jomā Grāmata [Pētījuma dalībnieks] Enerģētikas Hartas Sekretariāts
18.09.2018 Tiesību aizsardzības līdzekļi pret aizskarošiem anonīmiem komentāriem internetā Jurista Vārds Nr.38 Caics A.
2018 Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums Psihologu likuma komentāri Autoru kolektīvs prof. Kristīnes Mārtinsones vadībā
04.08.2017 Viedoklis: Būvniecības likuma pārsteigums tiesu praksē Dienas Bizness Nr.137 Bērtaitis S., Caics A.
2016 Parlamentārā izmeklēšana un politiskā atbildība. Grām: Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā 1: Parlaments. Parlamentārā kontrole Latvijas Vēstnesis Caics A.
21.07.2016 Saeimas deputāti un politiskā atbildība. Saruna par teoriju, regulējumu un praksi [intervija ar Artūru Caicu]. LV Portāls Brikmane E.
02.2015 Constitutional court proceedings regarding new subsidized energy tax in Latvia CEE Legal Matters, Issue 1 Bērtaitis S., Caics A.
2014 Politiskā atbildība kā juridiskās kultūras fenomens Grāmata [Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 5.starptautiskās zinātniskās konferences „Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi” raksti] Caics A.
08.07.2014 Enerģijas ražošanas atbalsta sistēmas tiesiskie aspekti Jurista Vārds Bērtaitis S., Caics A.
2014 Politiskās atbildības jēdziens Satversmes tiesas praksē Biznesa augstskolas „Turība” konferenču rakstu krājums: 15.starptautiskajā zinātniskā konference „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” Caics A.
2014 The Concept of Political Responsibility in the Latvian Legal System Vilnius University Faculty of Law Conference Papers: International Conference of PhD Students and Young Researchers „Integrating Social Sciences into Legal Research” Caics A.
2012 Daži komentāri par Satversmes 2.pantu Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums Caics A.
2012 Politiskā atbildība kā tiesiskas valsts pamats Inovāciju juridiskais nodrošinājums: Latvijas Universitātes 70.konferences rakstu krājums Caics A.
08.11.2011 Politiskās atbildības jēdziena tiesiskais regulējums Jurista Vārds Nr.45 Caics A.
27.09.2011 Pozitīvā un negatīvā politiskā atbildība Jurista Vārds Nr.39 Caics A.
13.09.2011 Politiskā atbildība (jēdzienu veidojošie elementi, vispārīgās iezīmes un terminoloģija) Jurista Vārds Nr.37 Caics A.