Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Andreas Veeret

Partneris, zvērināts advokāts

Kontakti:

Tālr +372 6464 045
Mob  +372 5051 338
E-pasts andreas.veeret@fortlegal.com

PIEREDZE

Andreas ir veiksmīgi pārstāvējis klientus civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī alternatīvā strīdu risināšanā. Viņam ir plaša pieredze ar nekustamo īpašumu saistītos strīdos. Andreas tāpat pārstāv klientus bankrota, reorganizācijas un piespiedu izpildes procesos. Turklāt viņš konsultē klientus ikdienas darba tiesību jautājumos un strīdos, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām. Andreas ir arī viens no grāmatas „Publiskā un privātā partnerība” (Public Private Partnership) līdzautoriem (kā Zvērinātu advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene advokāts).

CV

KARJERA

2018 – līdz šim brīdim
Zvērinātu advokātu birojs FORT , partneris, zvērināts advokāts

2011-2017
Zvērinātu advokātu birojs FORT (iepriekšējais nosaukums NORDEUS), zvērināts advokāts

2010-2011
Zvērinātu advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene, zvērināts advokāts

2007
Zvērinātu advokātu birojs Tark Grunte Sutkiene, jurists


IZGLĪTĪBA

2009
Tartu Universitāte, Juridiskā fakultāte, Igaunija (MA)

2007
Tartu Universitāte, Juridiskā fakultāte, Igaunija (BA)

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

2017
Igaunijas jauno juristu asociācija

2010
Igaunijas Zvērinātu advokātu kolēģija

2008
Igaunijas tiesu izspēļu asociācija


VALODAS

igauņu, angļu

PUBLIKĀCIJAS

  • Raksts „Ārvalstu darbaspēka nodarbināšana Igaunijā – iespējas un ierobežojumi“, informatīvs izdevums „Raamatupidamise Praktik“ (Äripäev), 2013;
  • Raksts „Iznomātāja tiesības uz nodrošinājumu ļauj iznomātājam pārdot nomnieka mantu”, informatīvs izdevums „Raamatupidamise Praktik” (Äripäev), 2012;
  • Grāmatas „Publiskā un privātā partnerība” (Public Private Partnership) līdzautors (kā Zvērinātu advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene advokāts), 2011;
  • Grāmatas „Darba tiesības. Piemēri un komentāri” (Employment Law. Samples and Commentaries ) līdzautors (kā Zvērinātu advokātu biroja Tark Grunte Sutkiene advokāts), 2011. gada septembris;
  • Prezentācija “Ārvalstu darbaspēka nodarbināšana Igaunijā – iespējas un ierobežojumi”, uzņēmējdarbības žurnāla “Äripäev” seminārs, 2011. gada februāris;
  • Raksts „Igaunijas sabiedrībām nav obligāti jāatbild par savām ārvalstu filiālēm”, publicēts interneta portālā raamatupidaja.ee, 2010. gada decembris;
  • „Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu jurisdikcija jurisdikciju piešķirošo starptautisko līgumu spēkā esamības novērtēšanā. Briseles I Regulas 23. panta kontekstā” (Jurisdiction of Courts of Member States of the European Union to Assess the Validity of International Agreements Conferring Jurisdiction. Context of Article 23 of the Brussels I Regulation), Juridica Nr.6, 2009.