Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Projektu finansēšana

Mūsu advokātiem ir plaša pieredze visdažādāko ar projektu finansēšanu saistītu problēmu risināšanā, darījumu dokumentu sagatavošanā un finansējuma līgumu saskaņošanā, kā arī konsultācijās par dažādiem vērtspapīru publiskajiem piedāvājumiem. Tāpat palīdzam saviem klientiem parādu pārstrukturēšanā.

PIEREDZES IZLASE

  • Palīdzība Capital Mill OÜ esošo SIA Valdemāra Centrs parādsaistību refinansēšanā (iepriekšējais kreditors – Nordea, jaunais kreditors – SEB)
  • Palīdzība EuroEnergy Biogas meitasuzņēmumiem aizdevumu un kredītlīniju saņemšanā vairāk nekā 10,8 miljonu EUR apmērā no AS DNB banka (Latvija) vairāku Latvijā esošu ražošanas uzņēmumu paplašināšanai un lauksaimniecības zemes iegādei
  • Finansējuma dokumentu izstrāde, saskaņošana un grozīšana saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi visās trijās Baltijas valstīs, ieskaitot aizdevuma līgumus, nodrošinājuma dokumentus, pārrobežu līgumus un darījuma konta apkalpošanas līgumus
  • Starpniecības mehānismu strukturēšana finansējuma piesaistīšanai eksporta projektiem no kapitāla tirgiem (strukturētās obligācijas), konsultēšana par obligāciju emisiju un izvietošanu
  • Aizdevuma refinansēšana lielākajam nekustamā īpašuma iegādes darījumam Igaunijā 2013. gadā, ieskaitot kredīta un nodrošinājuma dokumentāciju
  • Juridisko konsultāciju sniegšana klientam saistībā ar virkni dažādu kredītlīniju, ko piedāvāja 5 dažādas bankas. Finansiālā vērtība: 5,5 miljoni EUR
  • Lietuvas vadošo projektēšanas un būvniecības uzņēmumu konsultēšana savu ieguldījumu atgūšanā 6’000 kv.m. tirdzniecības centrā Lietuvas pilsētā Ķēdaiņi
Kontakti