Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

NILLTPFN un sankciju ievērošana

FORT sniedz juridisko palīdzību visos jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML), terorisma / proliferācijas finansēšanas novēršanu (CTF), sankciju ievērošanu, ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, ziņošanas prasībām attiecībā uz sliekšņa darījumiem. FORT juristi palīdz klientiem orientēties šajā strauji mainīgajā tiesiskajā un politiskā vidē un ievērot pastāvīgi pieaugošās normatīvās prasības.

FORT klientu portfelis aptver ne tikai fiziskas un juridiskas personas (grāmatvežus, nodokļu konsultantus, patēriņa kreditētājus, kopfinansēšanas platformas, finanšu konsultantus, mazumtirgotājus, maksājumu iestādes, bankas u.c.), bet arī valsts iestādes. Turklāt mēs sniedzam juridisku palīdzību ne tikai likuma subjektiem, bet arī personām, kuru ikdienas darbību ir nepamatoti ietekmējusi globālā cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai kuras vēlas līdz pēc iespējas mazināt iespēju, ka šī cīņa varētu skart viņu darbību.

Mēs piedāvājam plaša spektra juridisko palīdzību, sākot no reaģēšanas uz atsevišķu aizdomīga darījuma pazīmi, līdz pat spēcīgu un īpaši pielāgotu pasākumu izstrādāšanai un ieviešanai nolūkā ievērot normatīvās prasības.

Mēs varam sagatavot AML, CTF un sankciju izpildes politikas, procedūras un iekšējās kontroles sistēmas un/vai veikt esošo procedūru un pasākumu auditu, izvērtēšanu un pilnveidošanu, palīdzēt modelēt atbilstošus komercdarbības procesus, izstrādāt saistītus informācijas tehnoloģiju risinājumus, palīdzēt sagatavoties un sniegt atbalstu ārēja audita (tai skaitā uzraudzības iestādes veikta) gadījumā, pārstāvēt attiecībās ar uzraudzības iestādi, veikt aizdomīgu darījumu pārbaudi un palīdzēt sniegt par to ziņojumu, un tamlīdzīgi.

Kontakti