Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Nekustamais īpašums un būvniecība

Mūsu pieredze darījumos ar nekustamo īpašumu sniedzas no konkrētiem darījumiem līdz kompleksai īpašuma tiesisko jautājumu risināšanai, kas rodas komerciālos darījumos. Mums ir plaša pieredze visdažādākajās darbībās ar nekustamo īpašumu, sākot no iegādes, plānošanas, būvniecības un attīstīšanas un beidzot ar nekustamā īpašuma iznomāšanu un pārdošanu.

Mēs regulāri konsultējam nekustamā īpašuma attīstītājus un būvuzņēmumus teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos, kā arī pārstāvam viņus administratīvajos procesos un tiesvedībās. Mūsu advokāti ir zinoši un pieredzējuši šīs jomas regulējuma jautājumos un praksē, nodrošinot klientiem risinājumus viņu ikdienas rūpēs, kā arī konsultējot sarežģītos attīstības projektos. Mēs sniedzam klientiem padomus par būvprojektu izstrādi regulējošiem aktiem, palīdzam būvniecības līgumu izstrādē un noslēgšanā, projektu vadīšanā un finansēšanā. Mēs pārzinām nozares specifiku arī tādā jomā kā enerģētika un varam sniegt klientiem palīdzību nekustamo īpašumu attīstīšanā īpašiem nolūkiem, piemēram, koģenerācijas stacijām, vēja parkiem un cita tipa elektrostacijām. Uz mūsu klientiem paliekošu iespaidu vienmēr atstājis mūsu biroja darbs pie inovatīviem projektiem.

Chamber Europe, pasaules vadošo advokātu biroju ceļvedis, komentē: „Šis jaunais tirgus spēlētājs šogad reitingos debitē, pateicoties savai straujajai izaugsmei un iespaidīgajai tirgus daļai, ko papildina dažas spožas atsauksmes.”. Ceļvedis biroju raksturo kā proaktīvu un norāda, ka tas piedāvā visplašākās konsultācijas attiecībā uz nekustamo īpašumu un būvniecību, kā arī izceļas ar savām zināšanām par nozares specifiku enerģētikas sektorā. Atsauksmju sniedzējs stāsta: „Esmu ļoti apmierināts ar juridiskā atbalsta kvalitāti un to, cik ātri komanda reaģē uz mūsu pieprasījumiem.”

Saskaņā ar klientu teikto partneris Sandis Bērtaitis „izprot problēmas, rod risinājumus un novērš riskus”. Klienti augsti vērtē partneres Minni-Triin Parkprecīzo, klientiem labvēlīgo” apkalpošanu un izpēti, ko viņa veic projektu ietvaros. Atsauksmju sniedzēji īpaši atzīmē biroja darbu darījumos.

Legal 500: Partnere Minni-Triin Park nekustamā īpašuma un būvniecības jomā tiek slavētā kā „augstākā klase visās jomās”.

PIEREDZES IZLASE

 • Palīdzības sniegšana Latvijas Sarkanajam Krustam īpašumtiesību atgūšanā uz nacionalizētajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri klientam piederēja pirms Otrā pasaules kara
 • Ikdienas palīdzība EuroEnergy Biogāze Latvija (10 biogāzes koģenerācijas staciju attīstītājam Latvijā) un tās meitasuzņēmumam SIA Latvijas Ekozeme, iegādājoties un nomājot zemesgabalus, kas nepieciešami izejvielu nodrošināšanai biogāzes koģenerācijas stacijām
 • Palīdzība AS Odin Energi un tā Latvijas meitasuzņēmumam saistībā ar licenci naftas izpētei un ieguvei Baltijas jūras piekrastes ūdeņos netālu no Latvijas krasta
 • SIA Lielmežotne pārstāvība saistībā ar biogāzes elektrostacijas projekta īstenošanu un būvniecības līgumu, kas noslēgts ar vācu uzņēmumu EnviTec Biogas AG
 • Palīdzība MD Galerija Azur dažādos jautājumos saistībā ar tirdzniecības centra Atrium Azur Rīgā, kurā ir vairāk nekā 60 veikalu, ikdienas darbību
 • Palīdzība SIA Sudrabsala attiecībās ar Rīgas pilsētas domi saistībā ar trūkumu novērošanu Rīgas pilsētas teritoriālajā plānojumā, kas kavē kompleksa būvniecības projekta attīstīšanu
 • Palīdzība koncerna Rotermann Group īpaša mērķa uzņēmumiem (Latvijas saistītajiem uzņēmumiem) dažādos jautājumos, kas saistīti ar tā dēvētā Sporta pils kvartāla Rīgā plānoto attīstību
 • Palīdzība EcoGen sarunās un projektēšanas, iepirkuma un būvniecības līguma izstrādē saistībā ar 2,1 MW biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecību
 • Palīdzība Koger Vide dažādos jautājumos saistībā ar ūdens attīrīšanas iekārtu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī līdzīgu ar vidi saistītu ēku un būvju projektēšanu un būvniecību
 • Turpinām konsultēt Baltic Wind Park saistībā ar juridisko regulējumu, būvniecību un pirmā vēja parka piekrastes ūdeņos būvniecību Latvijā; esam konsultējuši arī ūdens attīrīšanas stacijas būvniecībā
 • EFTEN Real Estate Fund īstenota EPI Baltic I īpašumu portfeļa ar pieciem igauņu aktīviem iegāde, darījuma vērtība 30,5 miljoni EUR
 • Pārrobežu darījums, Capital Mill OÜ iegādājoties BPT Secura nekustamo īpašumu portfeli Baltijas valstīs
 • Igaunijas Mākslas akadēmijas pārstāvība strīdos saistībā ar Akadēmijas jaunās ēkas būvniecību Tallinas pilsētas centrā
 • MariComp Eesti īstenota strukturēta aktīvu ar zemu vērtību izpirkšana no Nordea metāla ražotnes izveidei Paljassaare, Igaunijā
 • HedeBaltic Latvia pārstāvība, iegādājoties Fest-Forest
 • Darbs pie vairākiem privātās un publiskās partnerības projektiem saistībā ar klienta UAB Projestos projektai īstenotu daudzfunkcionālu tirdzniecības centru būvniecību, kuros integrētas autobusu pieturas
 • Klientu interešu aizstāvība Lietuvas aizsargājamajā teritorijā ar īpašu tiesisko regulējumu – Kuršu kāpā
 • UAB ROKOR pārstāvība sarunās par valsts zemes ilgtermiņa nomas līgumu kopā ar kompleksiem līgumiem, kas nepieciešami plānotajiem ieguldījumiem Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā
Kontakti