Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mediji un reklāma

FORT palīdzēs jums plānot savu komercdarbību atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzības un reklāmas normatīvajām prasībām, lai novērstu strīdus ar patērētājiem un uzraudzības institūcijām. Mēs palīdzam saviem klientiem sagatavot vispārīgos noteikumus un nosacījumus preču un pakalpojumu pārdošanai, lai nodrošinātu, ka noteikumi netiek atzīti par spēkā neesošiem. Mēs arī pārstāvam klientus strīdos un uzraudzības procesā saistībā ar patērētāju aizsardzību un reklāmu.

 

PIEREDZES IZLASE

  • UAB ITALIANA LT, vietējās dzērienu sabiedrības, pārstāvība strīdā ar vietējo Narkotiku, tabakas un alkohola kontroles departamentu saistībā ar uzņēmuma reklāmas aģentūru
  • Lielākās vietējās reklāmas aģentūras pārstāvība, pārdodot 100 procentus vietējās reklāmas aģentūras kapitāla daļu pasaules mēroga reklāmas aģentūrai

 

Kontakti