Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Līgumi

FORT konsultē klientus saistībā ar līgumu slēgšanu visdažādākajās komercdarbības jomās. Mēs palīdzam līgumu sagatavošanā un saskaņošanā, kā arī konfidenciālas informācijas aizsargāšanā, kas izpausta sarunu laikā. Tāpat mēs palīdzam analizēt līgumus un nosakām iespējamos ar līgumiem saistītos riskus. FORT advokātiem ir plaša pieredze prasību celšanā tiesā līgumu pārkāpumu gadījumos, kā arī strīdu risināšanā un līgumu izbeigšanā.

PIEREDZES IZLASE

  • Jaunu standarta noteikumu un nosacījumu sagatavošana vienam no Igaunijas vadošajiem transporta koncerniem
  • Standarta zāļu vairumtirdzniecības līgumu izstrāde vienam no Igaunijas vadošajiem vairumtirgotājiem šajā nozarē
  • Dažādu pirkuma līgumu, dažādus uzņēmuma un pilnvarojuma līgumu, līgumu par kustamā vai nekustamā īpašuma lietošanu (tai skaitā, īres un nomas līgumu), aizdevuma un kredītlīgumu, starpniecības līgumu, būvniecības un projektu vadīšanas līgumu, kā arī dažādu citu līgumu sagatavošana
  • Sarežģītu ilgtermiņa nomas līgumu konsultēšana, sagatavošana un saskaņošana
  • Lietderīguma pētījuma sagatavošana par iespējām Lietuvas uzņēmuma pārstāvniecībai veikt projektēšanas un būvniecības vadības darbību Baltkrievijas teritorijā, būvniecības un projekta vadības līguma, kā arī līgumu ar apakšuzņēmējiem sagatavošana
Kontakti