Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Enerģētika un vide

Mūsu speciālisti ir snieguši konsultācijas saistībā ar dažādiem vides, enerģētikas un infrastruktūras projektiem. Mums ir plašas zināšanas par normatīvo regulējumu un attiecīgo praksi elektroenerģijas un siltumenerģijas ieguvē, ražošanā, sadalē un pārdošanā, infrastruktūras būvniecību, atkritumu apsaimniekošanu un integrētajām ar vidi saistītajām atļaujām. Esam pārstāvējuši klientus licenču iegūšanā, saziņā ar uzraudzības institūcijām, tiesas procesos un nepieciešamo līgumu sagatavošanā. Mums ir ievērojama pieredze arī jautājumos par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē enerģijas un vides tiesību jomas.

Chambers Europe: klienta komentārs: „Tiešām vislabākie Latvijā darbam enerģētikas jomā. Komanda ir atvērta un zinoša, un paskaidro, kas mums jādara, īpaši, ja tie ir ārkārtīgi tehniski sarežģīti dokumenti.”

PIEREDZES IZLASE

  • 31 enerģijas ražotāja pārstāvība konstitucionālā strīdā ar Saeimu par jauno subsidētās elektroenerģijas nodokli, kas tika piemērots, sakot no 2014. gada 1. janvāra
  • Divu enerģijas ražotāju pārstāvība strīdā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju par moratoriju attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu atjaunojamās enerģijas ražotājiem
  • Juridiskās palīdzības sniegšana enerģijas ražotājam, pārsūdzot Latvijas Ekonomikas ministrijas lēmumu par tiesību liegumu klientam obligātā iepirkuma ietvaros pārdot elektroenerģiju, kas ražota lielas jaudas (4 MW) koģenerācijas stacijā
  • Ikdienas juridiskā palīdzība „Euro Energy” (koncerna LIBRA uzņēmumam), lai nodrošinātu trīs biogāzes koģenerācijas staciju ilgtermiņa darbību Latvijā
  • Juridiskā palīdzība sauszemes vēja elektrostaciju koncernam tiesiskajās attiecībās ar publisko tirgotāju saistībā ar elektroenerģijas iepirkumu un piemērojamajiem iepirkuma tarifiem
  • Juridiskās palīdzības sniegšana “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojam” un “Passive House Latvija” energoservisa uzņēmumu (ESCO) modeļa darbības ieviešanā privāto un publisko ēku sektorā Latvijā
  • Juridiskā palīdzība atkritumu apsaimniekotājam saistībā ar pārmērīga bīstamo atkritumu daudzuma uzkrāšanu atkritumu poligonā
Kontakti