Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Darba tiesiskās attiecības

FORT palīdz saviem klientiem vissarežģītākajos darba tiesību jautājumos. Mēs sniedzam atbalstu darba tiesisko attiecību dibināšanā, grozīšanā un izbeigšanā, kā arī iekšējās darba kārtības noteikumu izstrādē. Mūsu advokātiem ir plašas profesionālās zināšanas un pieredze klientu konsultēšanā ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos jautājumos uzņēmuma reorganizācijas un uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu ietvaros. Darba strīdus mēs uzskatām par būtisku mūsu strīdu risināšanas prakses daļu. FORT advokāti palīdz klientiem iesniegt darba atļauju un uzturēšanas atļauju pieteikumus, kā arī sniedz juridiskas konsultācijas citos imigrācijas jautājumos.

 

PIEREDZES IZLASE

  • Palīdzība EuroEnergy Biogāze Latvija un tā meitasuzņēmumam Latvijas Ekozeme saistībā ar ikdienas darba tiesisko attiecību jautājumiem, ieskaitot darba līgumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādi
  • Palīdzība MD Galerija Azur dažādos jautājumos, kas saistīti ar tirdzniecības centra Atrium Azur ikdienas darbību, ieskaitot darba līgumu noslēgšanu un izbeigšanu
  • Vairāku uzņēmumu konsultēšana strīdos ar to bijušajiem valdes locekļiem vai vadošajiem darbiniekiem saistībā ar nekonkurēšanas un konfidencialitātes pienākumu pārkāpumiem, prēmijām un citiem jautājumiem
  • Aktuālu standarta darba līgumu un citu saistīto dokumentu sagatavošana virknei klientu
  • Sarežģītu un individuāli pielāgotu līgumu ar vadošiem darbiniekiem un valdes locekļiem izstrādāšana un saskaņošana
  • Inovatīvu risinājumu rašana darba līgumu izbeigšanai ierobežotos apstākļos un vienošanās panākšana ar darbiniekiem par darba tiesisko attiecību izbeigšanas noteikumiem
Kontakti