Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Banku darbība, finanses un apdrošināšana

Mēs konsultējam kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības un starpniekus, kā arī citas finanšu institūcijas tiesiskā regulējuma jautājumos, tai skaitā saistībā ar finanšu uzraudzības iestāžu ierosinātajiem procesiem. FORT advokāti palīdz investoriem, aizdevējiem un aizņēmējiem finanšu darījumos ar kredītiestādēm, bet apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošināšanas sabiedrībām un brokeriem – sarunās un līgumu slēgšanā.

Mūsu advokāti regulāri konsultē dažādas finanšu institūcijas, tai skaitā kredītiestādes, investīciju uzņēmumus (brokerus un izplatītājus), aktīvu pārvaldītājus un investīciju fondus, kā arī norēķinu institūcijas saistībā ar licencēšanas un visdažādākajiem citiem finanšu regulējuma jautājumiem (piemēram, apdomīgas, atbilstošas un pienācīgas komercdarbības jautājumos).

Ciešā mijiedarbībā ar mūsu konsultatīvo darbu uzņēmumu apvienošanā un iegādē, kā arī nekustamā īpašuma darījumos FORT advokāti konsultē klientus finansējuma piesaistē, tai skaitā par refinansēšanas iespējām, dažādiem aizdevuma līgumiem, pirmās kārtas un otrās kārtas finansējuma izmantošanu, kā arī sarunās un attiecīgo finansējuma dokumentu izstrādē.

Mūsu advokāti aktīvi piedalās tiesiskā regulējuma finanšu jomā attīstīšanā un izstrādē.

IFLR 1000, pasaules vadošo finanšu un komercdarbības tiesībās specializējušos advokātu biroju ceļvedis, mūsu praksi ierindo reģiona vadošo advokātu biroju vidū. Partneris Mihkel Kolk ir augsti novērtēts par viņa darbu lietās, kas saistītas ar aktīvu pārvaldi un regulētajiem fondiem. Atsauksmju sniedzēji stāsta: „Viņam ir izcilas zināšanas par finanšu pakalpojumiem un saistīto tiesisko regulējumu gan Igaunijā, gan Eiropas līmenī.”

Partneris Mihkel Kolk ir Igaunijas Fondu pārvaldītāju asociācijas valdes loceklis kopš 2008. gada.

PIEREDZES IZLASE

 • Palīdzība EuroEnergy Biogas meitasuzņēmumiem aizdevumu un kredītlīniju (vairāk nekā 11 miljonu EUR apmērā) saņemšanā vairāku Latvijā esošu ražošanas uzņēmumu paplašināšanai, kā arī lauksaimniecības zemes iegādei
 • EcoGen pārstāvība strīdā ar apdrošināšanas sabiedrību AS Seesam, kas atsakās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par apdrošinātā biogāzes stacijas projekta darbiem
 • Palīdzība SIA Zemgales enerģijas parks iegādē, ieskaitot garantijas, ķīlas un hipotēkas līgumu sagatavošanu
 • Palīdzība Capital Mill OÜ esošo SIA Valdemāra Centrs parādsaistību pārfinansēšanā (iepriekšējais kreditors – Nordea, jaunais kreditors – SEB). Pārfinansēšanai, cita starpā, bija nepieciešama pārrobežu garantiju sniegšana
 • Uzņēmuma uzticības pārvaldības struktūra strukturēto obligāciju emisijai
 • Vairāk nekā 180 AB SNORAS banka klientu pārstāvība bankrota procesā (ar mūsu palīdzību aptuveni 100 prasījumi uz apdrošināšanas prēmiju pamata tika apmierināti), šīs lietas pašreizējā finansiālā vērtība (klientiem): aptuveni 22 miljoni EUR
 • Mūsu juristi izskatīja, grozīja un saskaņoja sarežģītus līgumus ar SEB banku, tai skaitā kredītlīgumu par 4,4 miljoniem EUR, līgumu par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, garantijām un vairākus citus ar darījumu saistītus banku operāciju līgumus. Tāpat tika izstrādāts un saskaņots aizdevuma līgums koncerna iekšienē par 3,9 miljoniem EUR
 • Vietējā fondu pārvaldības uzņēmuma (UAB Novus Asset Management) konsultēšana par subordinētā akcionāru aizdevuma kapitalizāciju, uzņēmuma pārstāvība attiecībās ar uzraudzības iestādi (Lietuvas banku) un procesa koordinēšana
 • UAB Projestos projektai pārstāvība sarunās ar vienu no lielākajām skandināvu bankām par aizdevumu 14 miljonu LTL (aptuveni 4 miljonu EUR) apmērā komercdarbības projekta attīstībai
 • Veiksmīga sarunu vadīšana ar banku par bankrota lietas ierosināšanas atlikšanu attiecībā uz klienta meitasuzņēmumu
 • Aptuveni 25 AB Ūkio banka bijušo klientu pārstāvība bankrota procesā
Kontakti