Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

FORT advokātiem ir liela pieredze valsts un pašvaldību iestāžu, komersantu un fizisku personu konsultēšanā par visdažādākajiem publisko tiesību jautājumiem, tai skaitā administratīvo un konstitucionālo tiesību jomā. Ikdienā pārstāvam klientus dažādu licenču un ar vidi un būvniecību saistītu atļauju iegūšanā, kā arī teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē. Saviem klientiem palīdzam aizsargāt viņu tiesības administratīvos procesos, piemēram, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī cita veida mijiedarbībā ar publiskajām iestādēm. Uzskatām, ka mūsu pieredze, veiksmīgi pārstāvot gan komersantus, gan valsts iestādes administratīvā procesa ietvaros, palīdz labāk paredzēt un novērst problēmas, ar kurām klientiem var nākties saskarties, izmantojot savas tiesības, un ievērot pienākumus atbilstoši tiesiskajam regulējumam.

PIEREDZES IZLASE

Mūsu profesionālās zināšanas ietver dažādu administratīvo procesu praktisko aspektu pārzināšanu un palīdzību mūsu klientiem efektīvā problēmu risināšanā:

 • 31 enerģijas ražotāja pārstāvība konstitucionālā strīdā ar Saeimu par jauno subsidētās elektroenerģijas nodokli, kas tika piemērots, sakot no 2014. gada 1. janvāra
 • Savstarpējo aizdevumu platformas “Mintos” pārstāvība attiecībās ar Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centru saistībā ar aizliegumu savstarpējo aizdevumu vai ieguldījumu platformām cedēt no kredīta līgumiem izrietošos prasījumus
 • Starptautiska nekustamo īpašumu attīstītāja pārstāvība administratīvā strīdā par būvatļauju liela mēroga apbūves teritorijai
 • Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vadītāja Aināra Dimanta pārstāvība prasībā pret Saeimu par neatbilstošu viņa atbrīvošanu no padomes vadītāja amata un viņa prasībā par atjaunošanu amatā
 • Divu enerģijas ražotāju pārstāvība strīdā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju par moratoriju attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu atjaunojamās enerģijas ražotājiem
 • Palīdzība nekustamā īpašuma attīstītājam strīdā ar Rīgas pilsētas Būvvaldi par lielas teritorijas Rīgā detālplānojumu un konkrēta detālplānojuma realizācijas procesu
 • Igaunijas Mākslas akadēmijas pārstāvība strīdos saistībā ar Akadēmijas jaunās ēkas būvniecību Tallinas pilsētas centrā
 • Tirdzniecības centra Port Artur pārstāvība sarežģītos būvniecības un plānošanas strīdos
 • Tamro un Koduapteek pārstāvība dažādās administratīvās lietās un strīdos tiesā saistībā ar aptieku izveidošanu, zāļu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību
 • Dažādu privātpersonu, tūrisma un lauksaimniecības uzņēmumu pārstāvība Rail Baltica reģionālajā plānošanā un ietekmes uz vidi novērtējumā
 • Dažādu klientu pārstāvība atsavināšanas un saistītajos strīdos
 • Tallinas pilsētas pašvaldības konsultēšana attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas regulējumu un konsultācijas privātpersonām, piemēram, Riigi Kinnisvara AS un East Capital, juridiskos jautājumos par ūdensapgādi un kanalizāciju
 • Konsultāciju sniegšana virknē administratīvo strīdu ar Lietuvas Republikas Muitas departamentu, tā darbinieku pārstāvība administratīvajās tiesās
 • Konsultācijas azartspēļu organizētājiem, lai iegūtu atļauju nodarboties ar azartspēļu organizēšanu, vispārēja juridiskā atbalsta sniegšana un klienta interešu pārstāvība valsts iestādēs
Kontakti