Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

12

06
2019

Biroja advokāts Artūrs Caics līdzdarbojas Satversmes komentāru sagatavošanā

On 12, 06 2019 | No Comments | In Uncategorized | By Sandis Bertaitis

Svinīgā pasākumā Saeimā š.g. 11. jūnijā tika atvērta izdevniecībā “Latvijas Vēstnesis” izdota grāmata konstitucionālajās tiesībās – “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kas ir fundamentāls pētījums par likumdošanas procesu Latvijā. Šīs grāmatas sagatavošanā kā līdzautors ir iesaistījies arī advokātu birojā praktizējošais zvērināts advokāts Dr.iur. Artūrs Caics.

Satversme ir sagatavota lakoniskā stilā, tādēļ Satversmē ietvertās tiesību normas bez skaidrojumiem var būt grūti izprotamas. Komentāri ir kā zinātnisks izziņas avots par Satversmes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu. Šie skaidrojumi kalpo gan kā mācību, gan kā izziņas līdzeklis. Paredzams, ka komentāri tiks izmantoti ne vien likumdošanas procesa pilnveidošanā, bet arī šā procesa tiesiskuma izvērtēšanā, piemēram, Satversmes tiesas procesā.

Satversmes komentāru autoru kolektīvu veido 38 zinātnieki, pētnieki un lietpratēji. Artūrs Caics kā līdzautors sniedza atbalstu grāmatas ievada, kā arī Satversmes 64. un 65. panta komentāru sagatavošanā.

Satversmes V nodaļas komentāri ir piektā grāmata, kas sagatavota Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros. Šajā projektā turpinās darbs pie noslēdzošās Latvijas Republikas pamatlikuma komentāru grāmatas, kas tiks veltīta Satversmes II nodaļai.

Plašāka informācija par grāmatu ir pieejama mājas lapā https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=10&id=984.